פיזמונה
 בית הקלאסיקה העברית
פגישות
פירות
פניות
פנים
פרחים

צבעים -קצרים
צבעים-ארוכים
ציפורים
צלילים
צמדים
צמחים

קביעות
קטנים
קיציים
קריאות

רבים
רגעים
רחובות
ריקודים
רצונות

שאלות-קצרצרות
שאלות-קצרות
שאלות-בינוניות
שאלות-ארוכות
שבים
שדות
שלומות
שלישיות
שמשות
שניים
שפות
שרים

תיאורים-קצרים
תיאורים-בינוניים
תיאורים-ארוכים
תל-אביביים
תקופות

כוכבים
כיוונים
כלי-נגינה
כלי-רכב-יבשתיים
כלי-רכב-ימיים
כפולים

לאומים
לילות-קצרים
לילות-ארוכים

מאכלים
מבנים
מגורים
מדינות
מלכים
מספרים-חד-ספרתיים
מספרים-רב-ספרתיים
מקומות
משחקים
משפחתיים
משקאות

נולדים
נחלים
ניגונים
נעורים
נצחיים
נשים
נתינות

סיפורים
סרטים
סתיויים

עבודות-יבשתיות
עבודות-ימיות
עונות
עצים
עצמים-קצרים
עצמים-ארוכים
ערבים
ערים-ארציות
ערים-עולמיות
ערים-כלליות
עתידיים

 Pizmona
וידויים

איני יכול
אני מבין
אני נושא עמי
הנני כאן
וידוי
זה לא בשבילי
כזאת אנוכי
לא הכרתי אותך
לפעמים אני מרגיש
עוד לא אהבתי די

 

 
בין כתלי פיזמונה
בית הקלאסיקה העברית
תוכלו לפגוש
שירים עבריים רבים
משנות השישים והשבעים
.של המאה העשרים

לאורך שני עשורים
משנת 1960 ועד שנת 1980
השנים בהן התקיים
פסטיבל הזמר והפזמון
מהראשון ועד האחרון
הוקלטו בארץ
מיטב השירים העבריים היפים
.רובם חדשים ומיעוטם מחודשים
.באתר שלפניכם תוכלו למצוא רבים מהם
.השירים הינם מקוריים בלבד
טקסטים מתורגמים
מן המקורות או עממיים
ולחנים עממיים או מיובאים
ממקומות שונים בעולם
.אינם נכללים באתר שלפניכם
לעומת זאת
אותם השירים העבריים למהדרין
שזכו לביצוע פומבי
בשנות השישים והשבעים
של המאה העשרים
נכללים בשפע
בין כתלי פיזמונה
.בית הקלאסיקה העברית

לפניכם
אלף וחמש מאות
שירים עבריים
חדשים ומחודשים
משנות השישים והשבעים
של המאה העשרים
המסווגים בעשיריות
.למאה ועשרים נושאים
לכל עשיריית שירים
.נושא או תת-נושא משלה
ההתייחסות בחלוקה לעשיריות
היא אך ורק לשם הרשמי של השירים
כפי שרשום בבסיס הנתונים של אקו"ם
ולכן אובייקטיבית במידת האפשר
כאשר תוכן השיר אינו מובא בחשבון
.וגם לא הכינוי העממי שלו בציבור
כל שיר מופיע
.רק בעשירייה אחת
גם אילו שניתן
.לכלול בכמה עשיריות
והתנצלותנו נתונה כמובן
לשירים הרבים
.שעדיין נשארו בחוץ
כמו כן
באפשרותכם לערוך
משחק ידע קטן
בו תוכלו לנסות ולספור
איזה אחוז מעשרת השירים
.אכן מוכרים לכם
.בילוי נעים

- - - - - - - - - - - -
 copy

גדולים
גנים
גשמים

דמויות-טלוויזיוניות
דמויות-ספרותיות
דמויות-תנ"כיות
דרכים

הגיגים
הילולים
הכללות
הליכות
הפכים
הרים
התחלות

וידויים

זוגות
זמירות
זמנים

חגים
חוזרים
חיילים
חלומות

טובים
טיולים

ידיעות
יחידות
ילדות
ילדים-קצרים
ילדים-ארוכים
ימיים
ימים-קצרים
ימים-ארוכים
יפים
ירושלמים
ישובים
ישראלים

אבות/אמהות
אהבות
אהובים
אוהבים
אורות
אחדים
איזורים
אישים
אלמונים
אמירות
אנשים
ארצות

באים
בגדים
בודדים
ביטויים-קצרצרים
ביטויים-קצרים
ביטויים-בינוניים
ביטויים-ארוכים
ביטויים-לועזיים
בלעדיים
בנות-קצרצרות
בנות-קצרות
בנות-בינוניות
בנות-ארוכות
בנות-לועזיות
בנים-קצרים
בנים-בינוניים
בנים-ארוכים
בעלי-חיים-קצרצרים
בעלי-חיים-קצרים
בעלי-חיים-בינוניים
בעלי-חיים-ארוכים
בעלי-כנף
בקרים
בתים